Lisenser og sikkerhet

Oppdatert: 27.07.2022

I likhet med landbaserte casinoer, må de som opererer på nett være lisensiert hvis de skal anses for å være lovlige. En casino lisens er utstedt av spesielle spillkomiteer som er uavhengige etater som verner om casino lover og regler i et bestemt land.

Hvorfor er casino lisenser viktig for deg som spiller?

En spillisens er et gyldig dokument som garanterer at et casinoet driver en legitim virksomhet og du er garantert sine gevinstutbetalinger. Et casino kan faktisk ikke foreta noen økonomiske transaksjoner, så du kan risikere å miste dine innskudd hvis du spiller på et casino som ikke har en lisens.

En lisens sikrer også at spill du kan finnes hos et casino er av bra kvalitet og ikke er rigget på noen måte. De fleste spillutviklere samarbeid leverer spilleautomater, poker, roulette og andre type spill kun til casinoer som har en lisens.

Om noe skulle gå galt mens du spiller, vil spillkomiteen hjelpe til å løse alle mulige konflikter mellom deg og casinoet og dere ikke skulle kunne komme frem til en løsning på egenhånd. Spillkomiteene er på din side og beskytter dine rettigheter som spiller.

Deres jobb er å opprettholde visse standarder og åpenhet i casinobransjen. Casinoer som bryter lover og regler kan bli straffet i form av bøter, inndragelse av lisenser og i verste fall fengselsstraff.

Ulike typer av lisenser

Flere land har sine egne komiteer som utsteder casinolisenser, og de vil ha ulike lover og regler. Noen land har en veldig streng kontroll av spillsikkerhet og hvordan et casino operer generelt. Andre er litt mer avslappet, men likevel tilbyr god beskyttelse for spillere.

Malta Gaming Authority (MGA)

Som et av Europas hovedseter for casinospill har Malta lenge vært et av de mest anerkjente landende for casino-lisenser. Malta Gaming Authority er navnet på det nasjonale spill- og lotteritilsynet. De ble etablert i 2001 og er 100 % underlagt den Maltesiske staten. De overser både fysiske casinoer som driver på Malta og online casinoer som har et hovedkontor der.

MGA Lisens logo

En av hovedoppgavene til MGA er å sørge for at spillerne får den nødvendige beskyttelsen. Dette berører en rekke områder:

 • Beskytte utsatte spillere og mindreårige
 • Ivareta spillernes rettigheter
 • Sikre integriteten til spillplattformer og spilltitler
 • Sikre ansvarlig spill i trygge omgivelser
 • Sikre at alt pengespill skjermes fra kriminelle aktiviteter

Før en lisenssøknad kan innvilges må casinoet som søker bevise at de kan oppfylle disse kravene. MGA vil også pålegge dem å legge frem en bankgaranti for å sikre at de kan overholde alle betalingsforpliktelser overfor spillerne sine.

MGA sin søknadsprosess er delt opp i fire ulike områder, basert på hvilken type casino-virksomhet søker ønsker å drive:

 • Klasse 1 lisens: for operatører som tilbyr nettcasino spill, sjansespill eller spill som bruker tilfeldig tallgenerator
 • Klasse 2 lisens: for online sportsbetting
 • Klasse 3: for selskaper som reklamerer for casinospill og som opererer fra Malta
 • Klasse 4: for operatører som driver online casino på vegne av andre selskaper

Når søknaden er innvilget er den gyldig i ti år, og etter da står casinoet fritt til å søke om en forlengelse som innvilges gitt at de fortsatt innfrir kravene for søknaden/lisensen.

En av de store fordelene med MGA er at de jobber for spillerne. Som en av ytterst få regulatorer håndterer de klager direkte på vegne av spillerne. Så fremt casinoet du ønsker å klage inn er lisensiert av MGA kan du kontakte deres kundesupport og få hjelp med klagen din.

For mer informasjon om MGA, vennligst klikk her.

UK Gambling Commission (UKGC)

UK Gambling Commission (UKGC) ble etablert i 2007 og deres arbeidsområder dekker alt fra spillehaller til tipping, bingo, kasinoer, spilleautomater og lotterier. Online pengespill kom inn under deres jurisdiksjon i 2014. UKGC stiller svært strenge krav til nettcasino som søker lisens i Storbritannia, og en godkjent søknad vil i seg selv være et sterkt signal på at casinoet oppfyller de strengeste kravene til ansvarlig spill og sikkerhet i bransjen.

UK gambling license logo

Søknadsprosessen kan gjøres online og tar rundt 16 uker å fullføre fra start til slutt. Det forutsetter at den som søker oppfyller dokumentasjonskravet til UKGC. Casinoet må da dokumentere alt fra eierstruktur til spilleregler og hvilken programvare som benyttes. UKGC krever også fullt innsyn i deres finansielle aktivitet, herunder at casinoet kan legge frem en bankgaranti for å sikre at de kan overholde alle deres betalingsforpliktelser. Dokumentasjonsplikten er meget omfattende og er enda et testimonia på hvorfor en lisens herfra er så anerkjent.

Når det kommer til klager så håndterer ikke UKGC dette selv. I stedet har de valgt å selge ut denne tjenesten til såkalte Alternative Dispute Resolution Services (ADR). Dette er selskaper som opptrer på vegne av spillerne for å håndtere klageprosessen mot casinoene. Alle ADR tilbyderne må godkjennes av UKGC, og skal jobbe for at spillerne får en rettferdig behandling. I skrivende stund er det 8 godkjente ADR selskaper, men ikke alle disse håndterer klager på nettcasino. Du står fritt til å velge hvem av disse du vil kontakte, dersom du ønsker å klage inn et casino lisensiert av UKGC. Hele listen over ADR’er finner du her.

For mer informasjon om UK Gambling Commission, vennligst klikk her.

Gibraltar Gambling Commission (GGC)

Gibraltar Gambling Commission (GGC) ble etablert i 2005 og er opprettet som en egen avdeling direkte underlagt Gibraltarske myndigheter. GGC er ansvarlig for å håndtere både landbaserte og nettbaserte casino-lisenser. Spesielt sistnevnte har eksplodert de siste årene, hvor stadig flere nettcasino velger å flytte hovedkontoret til Gibraltar; utvilsomt mye takket være de lave skattene i den lille staten på Spanias sørkyst.

En lisens fra GGC er svært anerkjent i bransjen, og flere av verdens største spillselskaper opererer på lisens herfra. Prosessen er møysommelig og de omfattende kravene som stilles til grunn for å innvilge en søknad er en av hovedgrunnene til Gibraltar sitt sterke omdømme som lisensgiver.

Gibraltar casino lisens logo

Et casino som ønsker å søke om lisens fra GGC kan velge mellom syv ulike lisenser, avhengig av hvilken form for pengespill de tilbyr. Det finnes en egen lisens for nettcasino (Remote Gambling License) og her stiller GGC en rekke krav. Først og fremst må casinoet som søker dokumentere at de tilbyr rettferdige spill. Ikke minst må de ha på plass systemer som ivaretar spillernes personlige data og sikrer trygge transaksjoner av penger. GGC vil også kreve at casinoet kan dokumentere at casinoet holder spillernes penger adskilt fra midlene som casinoet bruker for å holde driften gående. Ikke minst må det dokumenteres at man ikke på noen måte er involvert i kriminell virksomhet.

Dersom du ønsker å klage på et casino som har en GGC lisens så kan dette gjøres direkte til dem. De ønsker i utgangspunktet at casinoene har gode prosedyrer på plass som gjør at man skal kunne håndtere dette direkte, men dersom du ikke skulle komme til enighet vil de kunne bistå. For å sende en klage starter du med å fylle inn et eget klageskjema.

For mer informasjon om Gibraltar Gambling Commission, vennligst klikk her.

The Swedish Gambling Authority (SGA)

The Swedish Gambling Commission (SGA), eller Spelinspektionen som de heter på svensk, ble startet i 2018. Målet deres er å sikre et lovlig, trygt og forsvarlig gambling-marked i Sverige. Frem til 2019 var online pengespill ulovlig, men siden da har de innvilget lisens til godt over 100 nettcasino som nå opptrer i henhold til SGA sine strikte krav.

Alle som ønsker å søke lisens i Sverige kan velge mellom seks ulike lisenser, tilpasset den formen for pengespill som de tilbyr. Det finnes en egen lisens for online pengespill, og denne prosessen kan fullføres både på nettet eller i papirform. Gjennom søknadsprosessen stiller SGA krav til omfattende dokumentasjon hvor casinoet må fremvise bevis på alt fra deres evne til å oppfylle betalingsforpliktelser ovenfor spillerne til systemer som sikrer at gevinster skjer uten påvirkning fra casinoet.

Swedish casino lisens logo

SGA har også fokus på at alle som tilbyr pengespill i Sverige skal gjøre det på en trygg og rettferdig måte. De krever at casinoene skal beskytte spillerne for å unngå spillavhengighet. Som den eneste lisensgiveren i bransjen har SGA tatt styringen på bonusene, og godkjenner kun at casinoene får gi bonuser til nye spillere, som vil si første gang de setter inn penger. Videre krever SGA gode programmer for ansvarlig spill, blant annet med mulighet for selvekskludering. Også her har SGA strenge rutiner og har selv etablert tjenesten Spelpaus.se hvor spillere kan gå inn og ekskludere seg selv fra de nettcasino de måtte ønske.

SGA tilbyr ikke assistanse ovenfor spillere som ønsker å klage inn et casino. Utgangspunktet deres er at lisenskravene skal være så gode at tvister skal la seg løse mellom spillerne og casinoet imellom. I de tilfeller hvor det ikke lar seg løse kan man kontakte reklamasjonsnemden i Sverige.

For mer informasjon om The Swedish Gambling Authority, vennligst klikk her.

Curaçao Gaming Control Board (CGCB)

Casino-virksomhet har vært lovlig på Curaçao siden 1993. Siden da har den lille øyen i Karibia blitt vertskap for et titalls landbaserte casino, samtidig som en rekke nettbaserte spillselskaper har flyttet hovedkontoret sitt hit. Historisk har det vært mangel på god regulering av markedet, noe som har ført til at det finnes flere forskjellige lisensgivere. I skrivende stund er det fire ulike aktører som hevder de kan akkreditere og godkjenne casino. Det har ført til at en lisens herfra ofte blir sett på som middelmådig sammenlignet med Europeiske lisenser.

I fraværet av en sterk markedsregulator tok myndighetene grep i 2018. Da etablerte de Curaçao Gaming Control Board (CGCB), som er den offisielle casino regulatoren på øyen. Målet er å løfte kvaliteten på lisensene og sørge for at markedsaktørene oppfyller krav som er like strenge som det lisensgivere i Europa og andre steder opererer med. Lisenser blir gitt gjennom Curaçao eGaming som utsteder en såkalt Master License, og i prosessen må man dokumentere at man tilbyr spill som er rettferdig og ansvarlig, gjennom tjenester som de kan bevise at er fri for kriminelle aktiviteter eller forbundet med korrupsjon

Curacao casino lisens logo

.Dersom en spiller ønsker å klage på et casino lisensiert gjennom Curaçao eGaming må dette gjøres direkte med casinoet. Da CGCB ikke stiller like strenge krav til casinoene som andre lisensgivere er erfaringen at en del spillere ikke når gjennom med klager som kanskje ville hatt et annet utfall andre steder.

For mer informasjon om Curaçao Gaming Control Board, vennligst klikk her.

Forskjellene mellom de ulike lisensene

Har det egentlig noen betydning hvor lisensene kommer fra? Svaret på dette er ja, men krever en nærmere forklaring. Først og fremst følger myndighetene som usteder lisensene egne lover og regler som gjelder for det landet. Uten å gå i detalj på jussen kan lovverkene avvike mye fra hverandre. Sånn sett vil det for norske spillere kunne være en fordel å spille på et casino som følger europeiske lover. Disse vil ligge nærmere de norske lovene, enn det som for eksempel gjelder på Curaçao og vil sørge for at du blir behandlet på en mest mulig rettferdig måte.

Det er også relativt store forskjeller i hvor omfattende krav som stilles til grunn når det skal søkes om lisens. Her skiller prosessen til CGCB (Curaçao Gaming Control Board) seg ganske mye både fra Malta, Storbritannia, Gibraltar og Sverige. Selv om de har fokus både på ansvarlig spill og sikkerhet, så er det vesentlig lettere å få innvilget en lisenssøknad. Dokumentasjonskravene er betydelig lavere og man må ikke gjennom den møysommelige prosessen slik det er både hos UK Gambling Commission og Malta Gaming Authority hvor alle deler av casinoet, fra eierskap til programvare og finansiell status, blir nøye vurdert. Disse myndighetene stiller også strengere krav til årlig revisjon av lisensen, som det vil være tøffere å få fornyet enn det man ser fra Curaçao.

Det er også verdt å merke seg at det ikke er alle lisensgivere som tar en aktiv part i å forsøke å bistå spillere med å klage på et casino. Her skiller MGA og GGC på Gibraltar seg positivt ut fra de andre. Som lisensgiver har de stor påvirkningskraft og det er en stor trygghet for deg som spiller at de vil sørge for at du blir hørt og behandlet rettferdig. Det er ikke dermed sagt at du vil vinne frem med saken din. Verken UKGC eller SGA i Sverige tar en aktiv part i klager og forventer enten at spillerne skal løse dette selv gjennom en tredjepart, eller direkte med casinoet. Også her kommer Curaçao regelverket litt dårligere ut, da det er kjent for å mindre strengt når det gjelder casino-virksomhet. Det fører til at noen casinoer praktiserer i en gråsone som ikke er gunstig for spillerne.

For å oppsummere er forskjellene mellom lisensene relativt store. Lisenskravene er desidert slappest på Curacao, og det er også her du kan vente deg minst hjelp i en eventuell klageprosess, samt at lovverket ikke er like strikt som i Europa. For deg vil konsekvensen være at det gir mest trygghet i å velge et casino med en europeisk lisens, som alle holder meget høy standard.

Sammenligningstabell

Curacao
Lisens
Malta
Lisens
Gibraltar
Lisens
Svensk
Lisens
Storbritannia Lisens
Hvor raskt tar det å få den?Opptil 2 ukerOver 12 ukerOver 12 ukerOver 12 ukerOver 16 uker
Varierer lisensene for hver spilltype?En lisens for alle spilltyper4 typer lisenser7 typer lisenser6 typer lisenser3 typer lisenser
Hvor ofte blir lisensene fornyet?Årlig10 årÅrlig5 år5 år
Hva er kostnaden for lisensen?LitenMiddels høyMiddels Middels høyHøy
Hva er fokuset ved testing av programvare?GrunnleggendeGjennomsnittligGjennomsnittligGjennomsnittligStor
Hva er fokuset ved testing av rettferdige spill?GrunnleggendeGjennomsnittligGjennomsnittligGjennomsnittligStor
Hva er fokuset på kundenes personvern?GrunnleggendeStorStorStorStor
Hva er fokuset på problemspilling?GrunnleggendeStorStorStorStor
Hjelper lisensgiveren ved kundeklager?NeiJaJaNeiNei
Hva er fokuset på å få innsyn i økonomien?GrunnleggendeGjennomsnittligStorGjennomsnittligStor
Hva er fokuset på omdømme?GrunnleggendeStorStorStorStor

Hvordan vet du at det er trygt å spille hos et casino?

En av de tingene som gjør online casinospill så populært er at det er trygt. Selv om det finnes unntak tilbyr vi deg ekstra trygghet i at alle casino vi anbefaler har vært gjennom en omfattende vurderingsprosess, nettopp for å sikre trygge spillopplevelser. Men hvordan vet man egentlig at det er trygt? Her er noen sentrale elementer:

 • Lisenser: Et casino med en lisens er i utgangspunktet helt trygt. Selv om vi har vært inne på at det er forskjeller på lisensene skal du anta at casinoet garanterer deg rettigheter og holder deg trygg. Lisensen passer også på at casinoet må garantere for at alle spillere er over lavalderen for pengespill på 18 år. Hvis du ønsker å sjekke lisensen til et casino kan du se hvordan under.
 • Revisjon: En lisens skal gjennomgå en regelmessig revisjon av en uavhengig tredjepart hvor alle de sentrale elementene i lisensen blir gjennomgått. Selv om det kan være vanskelig å finne informasjon direkte hos casinoet om de har hatt en slik revisjon, skal du anta at lisensen krever det
 • Sikkerhet: Det er viktig at casinoet gir deg trygghet i at de opptrer med høy sikkerhet. Ingen ønsker å føle at overføringer ikke er trygge. Her kan for eksempel et SSL-sertifikat gi deg den tryggheten du trenger på at pengene dine står sikkert hos casinoet
 • Betalinger: Det gir mye trygghet i at betalingsmetodene som tilbys er kjente. Når du skal gjøre uttak gir det trygghet i at casinoene krever dokumentasjon fra deg, blant annet at du beviser at du er den du utgir deg for å være. Rutiner for å hindre hvitvasking er også på plass
 • Personvern: Du skal aldri måtte bekymre deg over om casinoet deler dine persondata, som navn, fødselsdato og epost-adresse, uten at du har godkjent det. Et hvert seriøst nettcasino vil ikke gjøre dette
 • Rettferdig spill: For din trygghet krever casino-lisensen at casinoene bruker tallgeneratorer (Random Number Generator – eller RNG) som sikrer at alle spillere har like stor sjanse for å vinne og at casinoet ikke har innflytelse på utfallet
 • Programvare: Programvaren som casinoet bruker sier også litt om det er å stole på. Virker det svært gammeldags og utdatert, og med massevis av tekniske feil på siden så bygger det ikke tillitt. Programvaren fra trygge casino har ikke disse utfordringene. De sørger også for at alle spillene er testet for rettferdige spill gjennom en uavhengig tredjepart, slik som eCogra
 • Eierskap: Det gir stor trygghet i at de som står bak casinoene er anerkjente selskaper. For nye casino er det ikke alltid et navn du kjenner til. Da skal du vite at vi, for din trygghets skyld, gjør grundige undersøkelser av alle casino som vi anbefaler

Hvordan sjekker man lisensen til et casino?

Det er to måter du kan finne ut hvor lisensen til et casino kommer fra; en enkel måte og en litt mer tidkrevende måte.

Den enkle måten som gir deg svaret umiddelbart er å se nederst på hjemmesiden til casinoet du vil sjekke.

Som ett av vilkårene i lisensen vil casinoet være pliktig å oppgi dette her. Du vil enten finne en logo for den aktuelle lisens-myndigheten, eller en tekst med informasjon om hvor lisensen kommer fra, gjerne også med et lisensnummer, når lisensen ble innvilget og når den utløper. Er det flere lisenser, slik enkelte casino opererer med, så skal dette fremkomme her.

Finner du ikke noe er det et veldig dårlig tegn. Er du usikker kan du alltid sjekke med oss.

Den mer grundige og tidkrevende måten er å oppsøke den aktuelle lisens-myndigheten og selv undersøke lisensen til casinoet. De fleste lisensgiverne har denne informasjonen på hjemmesidene sine.

Dette kan være en tidkrevende øvelse da du ikke skal forvente at dette er verken godt organisert eller lett å finne frem i. I mange tilfeller vet du nemlig ikke hva du skal se etter, da det ikke er gitt at det er navnet på casinoet som står oppført på listene over godkjente lisenser. Det kan likefult være morselskapet som står bak casinoet sitt navn som er oppgitt, og hvor casinoet du vil sjekke inngår som en del av lisensen.

Det kan bety ganske grundige undersøkelser og tung gjennomlesing av tekniske dokumenter. For noen som ikke er vant til å grave i en slik type materie kan det fort bli en tålmodighetsprøve.

Det finnes faktisk også en tredje måte, og den er både rask og troverdig. I alle våre anmeldelser har vi nemlig en egen seksjon som er dedikert til informasjon om casinoene sine lisenser. Ikke bare forteller vi deg hvilken myndighet den kommer fra, vi ser også nærmere på hva lisensen innebærer og hvordan hvert eneste casino jobber for å sikre deg en trygg og rettferdig spillopplevelse.

Du finner til og med en link til det offisielle dokumentet som er grunnlaget for lisensen, som vi henter ut for hvert eneste casino gjennom egne omfattende undersøkelser.

Det er ikke alltid vi finner de svarene vi leter etter. Nylig sjekket vi opp i lisensen til et nytt casino som heter Cyberdice. Etter omfattende undersøkelser måtte vi konkludere med at vi ikke kunne spore opp lisensen deres. Det kan muligens skyldes at de ikke er helt som de fleste andre casino, men faktum er også at de er knyttet til et annet casino som vi har fått bekreftet at har lisens.

Likevel, siden vi ikke kunne komme de helt tvilen til gode, og at vi gjerne skulle sett et lisensbevis i deres navn, valgte vi å ikke gi dem våre anbefalinger.

Lisens informasjon i våre anmeldelser:

Lisens informasjon i våre anmeldelser

Hva er eCogra og hvorfor er de viktig?

For å sikre full tillitt til at casinoene opptrer i henhold til lisensene benytter bransjen seg av uavhengige tredjeparter for å gjøre denne vurderingen. Den mest anerkjente er eCogra, som ble etablert i 2003. eCogra står for eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance og er et selskap som er helt uavhengig fra aktørene i bransjen. Hovedoppgaven deres er å sørge for rettferdig spill, beskyttelse for spillerne og at casinoene opptrer forsvarlig. Du har sikkert sett logoen deres hos casino du har vært innom, men kanskje uten å vite helt hva det innebærer.

eCogra gjør et viktig stykke arbeid med å kvalitetssikre bransjen og sørge for at casinoene etterlever beste standard på alle områder, inkludert alt som kreves fra lisensene. Arbeidet deres strekker seg til en rekke ulike områder. En av hovedoppgavene knytter seg til testing av casinoene, og deres programvare og systemer. De har også tjenester som har som formål å beskytte spillerne bedre, og kan også bistå spillere med klagesaker mot casinoene.

Den delen av selskapet som jobber med testing har en nøkkeloppgave med å sikre at casinoene etterlever lisensene sine. Her går de grundig til verks og sjekker blant annet at tallgeneratorene fungerer som de skal for hvert enkelt spill. Består casinoet testen blir de sertifisert som eCogra godkjent og kan bruke logoen på sidene. De kan også tilby ISO sertifisering, som er beste bransjestandard. Selskapet har gjennomført mer enn 500 tester for ledende aktører fra hele verden, både nettcasino og programvareutviklere inkludert. På nettsidene deres kan du se noen av samarbeidspartnerne, som inkluderer kjente navn som Betsson, Microgaming og Quickspin.

eCogra tilbyr også godkjennelse av spill, blant annet for å sikre at spillprodusentene oppfyller lovet tilbakebetaling. I tillegg bistår de casinoene med å opptre forsvarlig overfor spillerne gjennom verktøy for selvregulering. Dette berører alt fra beskyttelse av sårbare spillere til å unngå at mindreårige spiller i casinoet. Sist, men ikke minst, de er også en viktig aktør for spillerne selv og kan bistå i klagesaker. Blant annet er de godkjent som ADR i Storbritannia.

Neste gang du skal spille hos et nettcasino kan du gjerne ta en titt nederst på siden for å se etter eCogra stempelet, eller andre lignende sertifiseringer. Dette vil være et stempel på kvalitet og et bevis på at casinoet oppfyller de strengeste standarder som strekker seg godt forbi det som lisensene krever fra dem.

FAQ

Hva om et casino har flere lisenser?

At et casino har flere lisenser er kun til din fordel! Da har casinoet måtte gjennomgå alle dokumentasjonskravene på nytt og bevist flere ganger at de opptrer rettferdig og sikrer trygge spill. At casinoene velger å gjøre dette skyldes at de tilbyr spill i ulike regulerte markeder, som da krever egne lisenser i markedene dette gjelder. Jo flere lisenser et casino har, desto bedre er det.

Hvilken lisens er best for norske spillere?

Siden Norge ikke har sin egen lisensmyndighet som regulerer markedet for internasjonale nettcasino er det best å se etter lisenser fra europeiske land. Det kan være både fra Malta, Storbritannia, Sverige eller Gibraltar. Den sistnevnte er et britisk oversjøisk område som er også underlagt britiske lover. Det er derfor akkurat like trygt å spille på et casino med Gibraltar-lisens som et casino lisensiert hvor som helst i EU eller Storbritannia.

Er det trygt å spille hos et casino med en lisens fra Curacao?

Ja, det er det. Men det du må huske på er at Curaçao Gaming Control Board løser ikke konflikter mellom casinoer og spillere. Du må i så fall ta alt opp med det casinoet du spiller på, og som et enkeltindivid har du mindre makt til å svinge saken i din favør.

Hva betyr det når et selskaper driver, men ikke eier et casino?

Det kalles ofte for “white label solution”. Slike selskaper må som oftest søke om de samme casinolisensene som casinoeierne. Du er dermed beskyttet under de samme lovene som om de skulle eie casinoet.

Forfatter:
Ida Eriksen

Hei! Jeg heter Ida Eriksen, er 34 år gammel og født og oppvokst i Oslo. Jeg har spilt casinospill i mange år, og det er helt sikkert mange som vil beskrive meg som en ekspert. Nå har jeg lyst til å dele mine erfaringer og kunnskap med andre.