Veikkauksen monopoliasema muutoksen tuulissa – miten käy tulevalla hallituskaudella?

Päivitetty: 03. tammikuuta 2023

Tuleva hallituskausi saattaa merkitä suuria muutoksia Veikkauksen monopoliasemalle. Digitaalisten rahapelien siirtäminen lisenssimalliin saa nyt kannatusta SDP:n riveistä. Myös Veikkaus on vihjannut olevansa avoin monopoliaseman purkamiselle.

Hallituksessa käydään juuri nyt keskusteluja digitaalisten rahapelien lisenssimalliin siirtymisestä. Oppositiopuolue kokoomus seisoo vahvasti Veikkauksen monopoliaseman purkamisen takana. Mieltään asiasta on muuttanut myös pääministeripuolue SDP.

Mikäli mielipidekyselyissä selkeästi menestynyt kokoomus muodostaa tulevalla hallituskaudella sinipunahallituksen SDP:n kanssa, saattaa se tarkoittaa digitaalisten pelien avautumista ulkomaisille peliyhtiöille. Tällöin muun muassa nettikasinot sekä vedonlyönti tapahtuisi lisenssimallilla, mutta lähipelit, lotto sekä arvat jatkaisivat yhä Veikkauksen monopolin alaisuudessa.

Halu uudistaa kumpuaa tuotoista sekä sääntelyn tarpeesta

Hallituksen piirissä on noussut esille Suomessa pitkään voimassa olleen monopolimallin uudistamisen tarve. Digipelaaminen on ollut jo useamman vuoden suuressa kasvussa, ja villeillä markkinoilla myös tuotot valuvat enenevissä määrin ulkomaille.

Lisenssimalli toisi peliyhtiöt Suomen sääntelyn alaisuuteen, jolloin markkinoiden kontrollointi ja pelihaittojen ehkäisy helpottuisi. Peliyhtiöiden maksamat arpajaisverot sekä lisenssimaksut jäisivät myös Suomeen.

Myös Veikkaus on heittänyt kelkkansa ympäri asian suhteen. Aiempien linjaustensa sijaan yhtiö näyttäisi nyt antavan vihreää valoa lisenssimalliin siirtymiselle, vaikka se tarkoittaisikin sen monopoliaseman purkamista. Mielenmuutoksen taustalla on yhtiön laskevat tuotot, sillä Veikkauksen osuus digimarkkinoilla on laskenut lähelle kriittistä 50 prosentin rajaa.

Pelisäännöt selviksi

Kokoomus on vaatinut syksyllä hallitukselta, että Veikkauksen monopoliaseman korvaaminen digipelien lisenssijärjestelmällä kirjattaisiin seuraavaan hallitusohjelmaan. Puolue on aiemmin syksyllä vaatinut hallitusta käynnistämään selvityksen asiasta, jotta tuleva hallitus voisi tehdä sen pohjalta päätöksiä.

SDP valmistautuukin linjaamaan asiasta hallitusneuvotteluissa. Kuntaministeri Sirpa Paateron mukaan ensin on kuitenkin syytä kerryttää tietoa siitä, miten muutos vaikuttaisi järjestelmän hallintaan ja valvontaan, tuottoihin sekä peliongelmaisiin. Selvitysten käynnistämisen ajankohdasta päätetään lähiviikkoina.

Mikäli muutosta lähdetään toteuttamaan, on ensin syytä laatia asianmukaiset pelisäännöt. Näissä otettaisiin kantaa muun muassa rahapelien mainostamiseen, pelien ikärajoihin sekä sallittuihin pelityyppeihin.

Paatero näkee, että esimerkiksi Ruotsissa rahapelien mainostaminen levisi käsiin, ennen kuin sille huomattiin asettaa kunnolliset pelisäännöt.

Ruotsi siirtyi lisenssimalliin vuonna 2019, ja purki samalla valtion rahapelimonopolin, joka oli hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Nyt Ruotsissa rahapelejä tarjoavat yhtiöt operoivat toimilupien alaisuudessa maksaen peliveroa valtiolle.

Vaikka Paatero vielä kolme ja puoli vuotta sitten vastusti tämän kaltaisen lisenssijärjestelmän tuomista Suomeen, on ääni kellossa nyt toinen. Paatero näkee järjestelmässä positiivisena muun muassa sen hyödyt peliongelmaisille, sillä malli toisi pelit jälleen vahvemman valvonnan piiriin. Sääntelyn avulla peliyhtiöille voitaisiin näin asettaa rajoituksia sekä peleihin että mainostamiseen.

Järjestöjen suhtautuminen lisenssimalliin on vaihtelevaa

Lisenssimalliin siirtymisen vaikutukset tuottoihin eivät ole vielä tiedossa. Tuottoihin vaikuttaa muun muassa se, miten paljon eri peliyhtiöiden pelejä pelattaisiin. Paateron mukaan Veikkauksen tulisi kehittää pelejään niin, että suomalaiset pelaisivat niitä enemmän.

Veikkauksen voitoilla on tuettu muun muassa liikunta- ja nuorisotyötä, kulttuuria, urheilua sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Nämä järjestöt suhtautuvat lisenssimalliin vaihtelevasti. Etenkin pienempien järjestöjen taholta on esitetty huolta siitä, ollaanko koko avustusjärjestelmää kenties romuttamassa. Muutoksen etuja näkevät eniten sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joille ongelmakenttä on tuttu.

Paateron mukaan mahdollinen uudistus tulee toteuttaa hallitusti niin, että kaikki toimijat pidetään siinä mukana. Rahapelimarkkina on ollut lähivuosina muutoinkin suuressa myllerryksessä Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhdistymisen, koronavuosien sekä hallituksen tekemien aiempien linjausten vuoksi. Pohdittavaksi jää muu muassa se, hajoaako rahapelien markkina uudistuksen myötä kokonaan.

0 Pelaajien arvostelut